advies begeleiding

Telefonisch: Aan het werk blijven De geboden ondersteuning is op eigen kosten of, op kosten van de werkgever als deze wil betalen.
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
  • Aanbieders met Blik op Werk keurmerk. Betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
  • Buro voor Fysieke arbeid arbeidsgerichte begeleiding, betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
  • CIR revalidatie en Ciran – vergoeding vanuit basiszorgverzekering (wel eigen risico)
  • Ergatis onder meer belastbaarheidsonderzoek en beargumentatie arbeids(on)geschiktheid, betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
  • IKA-Ned aanvullende werkgerelateerde diagnostiek en begeleiding – verwijzing via werkgever of bedrijfsarts-  op kosten van werkgever
  • Polikliniek Mens en Arbeid aanvullende werkgerelateerde zorg (2e lijn), via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
  • Roessingh Arbeid re-integratie na revalidatie, met oa belastbaarheidsonderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek, coaching en vroege interventie
  • Vroege interventie  betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten