jongeren

Deze pagina biedt tips en informatie voor jongeren met een chronische aandoening. De focus ligt op arbeidsmogelijkheden: aan het werk kunnen komen met een aandoening of beperking. Er is ook een pagina met per aandoening wat bekend is rond initiatieven gericht op werk. Heb je aanvullingen? We horen ze graag, info@centrumwerkgezondheid.nl
Solliciteren – tips, informatie: Bemiddeling naar werk:
 • Buzinezzclub:
  • Brengt jongeren in contact met kansrijke netwerken van ondernemers en professionals
  • Jongeren met een bijstandsuitkering kunnen zonder kosten een training volgen met onder meer persoonlijke coaching
 • Emma at work
  • Helpt bij zoeken naar betaald werk voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking
  • Biedt trainingen, coaching en mentoring, zoals vanuit Experience Lab
  • Biedt ondersteuning bij starten als ondernemer
 • Frisse blikken voor jong ondernemerschap
 • Studeren en werken op maat (SWOM) bemiddeling voor hoogopgeleide jongeren met arbeidsbeperking naar regulier werk
 • Wajongtalenten.nl het zoeken van werk met een Wajong uitkering
Initiatieven
 • Aan het werk – actie richting Tweede Kamerleden voor betere aansluiting met de arbeidsmarkt voor jongeren met een aandoening of beperking
 • CNV jongeren – onder meer projecten jong en kwetsbaar
 • FNV Wajong begeleiding voor mensen met Wajong uitkering en lid zijn van FNV
 • Nationale Denktank met 10 oplossingen voor de toekomst van de arbeidsmarkt
 • Zorg én Perspectief – met jongerenpanel en aandacht voor werk, initiatief van Fonds Nuts Ohra
Inspiratie
Kijk ook bij werknemers voor meer tips, tools en mogelijkheden voor advies en begeleiding (niet specifiek gericht op jongeren)