advies begeleiding

Telefonisch: Aan het werk blijven
 • De VAKbeweging coaching en loopbaanbegeleiding (gratis), mogelijk gemaakt door FNV en CNV
 • Ervaringsdeskundige coaches (zoek met deze term op internet):
 • Ergotherapeut:
  • Biedt ondersteuning bij activiteiten in het dagelijks leven, waaronder werk
  • Deels vergoed vanuit basiszorgverzekering
 • Klinisch arbeidsgeneeskundige via verwijzing huisarts, specialist, bedrijfs- of verzekeringsarts:
 • Omgaan met chronische pijn oefentherapeuten van het netwerk chronische pijn
 • MEE met regionale bureaus voor ondersteuning bij leven en werken met een beperking
 • Stap.nu begeleiding en advies bij werkhervatting en zelfstandig ondernemerschap
 • USG Restart begeleiding bij aan het werk gaan of blijven met een chronische aandoening
 • WMO onafhankelijke cliëntondersteuners van de gemeente
  • Die kunnen helpen bij het verkrijgen van zorg en ondersteuning die nodig is om te kunnen werken
De geboden ondersteuning is op eigen kosten of, op kosten van de werkgever als deze wil betalen.
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
 • Aanbieders met Blik op Werk keurmerk. Betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
 • Buro voor Fysieke arbeid arbeidsgerichte begeleiding, betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
 • CIR revalidatie  – vergoeding vanuit basiszorgverzekering (wel eigen risico)
 • Ergatis onder meer belastbaarheidsonderzoek en beargumentatie arbeids(on)geschiktheid, betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
 • IKA-Ned aanvullende werkgerelateerde diagnostiek en begeleiding – verwijzing via werkgever of bedrijfsarts-  op kosten van werkgever
 • Polikliniek Mens en Arbeid aanvullende werkgerelateerde zorg (2e lijn), via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten
 • Roessingh Arbeid re-integratie na revalidatie, met oa belastbaarheidsonderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek, coaching en vroege interventie
 • Vroege interventie  betaling door werkgever, soms door (collectieve) zorgverzekeraar, of op eigen kosten