financiering

Financiering binnen bedrijven
 • Health Impact Bond kanker en werk:
  • 140 werknemers met kanker bij ABN Amro krijgen in de periode 2017-2019 een intensieve begeleiding aangeboden, uitgevoerd door ArboNed (arbodienst) en Re-turn (reintegratiebureau).
  • Uitgangspunt voor de nieuwe aanpak is blijven bewegen, zowel fysiek als mentaal, en het begeleiden van de werknemer en de leidinggevende om in gesprek te blijven met elkaar.
  • De na te streven uitkomst is twee maanden minder verzuim en daarmee besparingen op verzuimverzekeringen voor opdrachtgever Verzekeraar De Amersfoortse.
  • ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation zijn de investeerders en betalen de interventies.
  • TNO en Tranzo/Tilburg University onderzoeken de effectiviteit van de aanpak met subsidie van ZonMw.
  • Als de aanpak effectief is en daarmee renderend is, betaalt verzekeraar De Amersfoortse de investeerders terug.
  • Bekijk de video Health Impact Bond 
Financiering van ‘arbeid als behandeldoel in de zorg’
 • Arbeidsbaten en uitgespaarde zorgkosten door innovatieve geneesmiddelen. Zes casestudies. Marc Pomp, 2015
 • Brief en duiding aan VWS van Zorginstituut Nederland (ZiN) 29 augustus 2016:
  • In hoeverre is er bij de activiteiten die zorgprofessionals bieden om arbeid of participatie van de cliënt te bevorderen sprake van verzekerde zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw)?
  • Er is specifiek gekeken naar IPS (Individueel Plaatsing en Steun) bij psychische problemen
  • Samengevat is de uitkomst voor IPS: het toeleiden naar werk zoals dat bij IPS gebeurt behoort niet tot de Zvw behoort, maar dat de samenwerking met zorgprofessionals wel een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van interventies als IPS, door motiverende gesprekken te voeren, de behandeling aan te passen aan de werk(zoek)ende situatie van de cliënt en door af te stemmen met de IPS-trajectbegeleiders.
  • In de aanloop naar/beginfase van IPS zijn het geneeskundig doel (functioneel herstel) en de motivering van de cliënt voor IPS wel dusdanig verweven, dat ZiN dit tot geneeskundige zorg rekent wanneer dit door een zorgprofessional geleverd wordt als onderdeel van het behandelplan.
  • Daarmee valt de aanloopfase van het IPS-traject voortaan in de Zvw. Deze uitleg geldt vanaf 30 augustus 2016.
  • Meer informatie over werkwijze en financiering IPS: www.werkenmetips.nl
 • Zorg voor Arbeid – arbeidsgerichte zorg Radboudumc
  • patiënten met werkgerelateerde vragen en problemen kunnen bij terecht bij een klinisch arbeidsgeneeskundige
  • het bestuur van Radboudumc betaalt de inzet van deze professionals