werknemers

Aan het werk blijven
 • Beter Werken: keuzetool voor ondersteunend zelfmanagement programma’s
 • Fit for Work tips voor het omgaan met uw aandoening en het werk
 • Fit for Work checklisten met tips voor werknemer, werkgever, zorg- en hulpverleners
 • Ikbenharrie informatie en adviezen voor collega’s en werkgevers als de beperking om meer begeleiding vanuit het werk vraagt
 • Moe en aan het werk kort artikel met tips voor omgaan met vermoeidheid en werk
 • Paspoort Passend Werk opgesteld voor fibromyalgie maar geschikt voor een ieder die met een aandoening werkt
 • Patiënten informatie tool rond begeleiding door bedrijfs- en verzekeringsarts van de Patiëntenfederatie, MIND en Ieder(in)
 • Pijn toolkit met tips en tools voor het omgaan met pijn
 • Slim opkomen voor je zelf
  • online training over omgaan met (lastige) situaties en emoties (door chronische ziekte)
  • de training is niet specifiek gericht op werk, maar is ook handig voor werksituaties
  • ontwikkeld door samenwerkende patiëntenorganisaties
 • Vertellen of verzwijgen:
  • Een hulp bij de keuze om een werkgever wel of niet over een psychische aandoening te vertellen.
  • De informatie is zeker ook te gebruiken is bij andere aandoeningen.
  • De naam bij die deze tool hoort is CORAL, afgeleid van de oorspronkelijke Engelstalige tool.
 • Voorzieningen via UWV die aan het werk blijven of werkhervatting mogelijk maken
 • Weerhandig.nl handige hulpmiddelen voor thuis maar wellicht ook voor op het werk

Ervaringen, ook met werk
In gesprek met zorg- en hulpverleners
 • Begin een goed gesprek – voorbereiding voor gesprek met zorgverlener, dat ook over de gevolgen van de behandeling voor het werk kan gaan
 • Fit for Work Checklisten met tips voor werknemer, werkgever, zorg- en hulpverleners
 • Er is een overzicht van richtlijnen en protocollen die zorg- en hulpverleners (bedrijfs- en verzekeringsartsen, artsen, paramedici) gebruiken

 • Aandoeningsspecifieke informatie over werk – klik hier
 • Ondersteuning bij aan het werk blijven bekijk mogelijkheden advies en begeleiding
 • Solliciteren en werk zoeken vindt onder werk zoeken
 • Starten als ondernemer lees wat hierover voor handen is bij ZZP
 • Vergoedingen/regelingen om kosten van zorg, vervoer ed te compenseren meerkosten.nl en regelhulp
 • Hulpmiddelen voor dagelijks leven en werk hulpmiddelenwijzer en UWV (voorzieningen en hulpmiddelen voor werk of eigen bedrijf starten)

Heeft u aanvullingen, dan horen we het graag: info@centrumwerkgezondheid.