ZZP

Arbeidsgerelateerde ondersteuning voor zzp’ers Starten als zelfstandig ondernemer Aan het werk blijven als ZZP’er
 • Mijn Re-ïntegratieplan (gratis) digitale ondersteuning om weer aan het werk te gaan
 • Ervaringsdeskundige coaches, zelfstandig werkende professionals (met een aandoening) die 1 op 1 advies bieden (tegen betaling)
 • Klinisch arbeidsgeneeskundige via verwijzing huisarts, specialist – dit is nog niet gangbaar, toch zijn er meer en meer in bepaalde ziektebeelden gespecialiseerde bedrijfsartsen die ook u als zzp’er kunnen adviseren. Kijk voor klinische arbeidsgeneeskundigen bij ziekenhuizen op de website van NVKA
 • Onderneem onbeperkt – advies over marketing, profilering, energiemanagement  (tegen betaling)
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
 • Polikliniek Mens en Arbeid – aanvullende werkgerelateerde zorg, via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist – soms vergoed door zorgverzekeraar
 • Vroege interventie en commerciële aanbieders zoals met Blik op werk keurmerk – soms vergoed door zorgverzekeraar
Ziekte, werk, inkomen en verzekeringen (AOV)
 • Belsteun telefonische coaching
 • IOAZ -uitkering: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • AOV profs: gestart vanuit de bouw, nu open voor alle professionals die zelfstandig werken
 • Initiatieven waarbij ondernemers en zzp’ers onderling inkomen bij ziekte regelen:
 • Rijksoverheid informatie over verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
 • Vrijwillig verzekeren via UWV (AOV): zonder medische keuring, wel binnen 13 weken na stopzetten dienstverband of uitkering
 • Geldproblemen? Krijg via (anonieme) online test van Geldfit advies wie jou kan helpen hierbij
Er is ook ziektespecifieke informatie voor zelfstandig werkenden.