ZZP

Starten als zelfstandig ondernemer Aan het werk blijven als ZZP’er
  • Mijn Re-ïntegratieplan (gratis) digitale ondersteuning om weer aan het werk te gaan
  • Ervaringsdeskundige coaches, zelfstandig werkende professionals (met een aandoening) die 1 op 1 advies bieden (tegen betaling)
  • Klinisch arbeidsgeneeskundige via verwijzing huisarts, specialist – dit is nog niet gangbaar, toch zijn er meer en meer in bepaalde ziektebeelden gespecialiseerde bedrijfsartsen die ook u als zzp’er kunnen adviseren. Kijk voor klinische arbeidsgeneeskundigen bij ziekenhuizen op de website van NVKA
  • Onderneem onbeperkt – advies over marketing, profilering, energiemanagement  (tegen betaling)
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
  • Polikliniek Mens en Arbeid – aanvullende werkgerelateerde zorg, via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist – soms vergoed door zorgverzekeraar
  • Vroege interventie en commerciële aanbieders zoals met Blik op werk keurmerk – soms vergoed door zorgverzekeraar
Ziekte, werk, inkomen en verzekeringen (AOV) Er is ook ziektespecifieke informatie voor zelfstandig werkenden.