ondersteuning

Aan het werk blijven
  • Re-turn begeleiding bij kanker en werk
  • Stap.nu begeleiding bij kanker en chronische aandoening
  • USG Restart begeleiding bij chronische aandoening
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
  • Blik op Werk keurmerk aanbieders
  • Buro voor Fysieke arbeid arbeidsgericht herstelbegeleiding
  • Ergatis onder meer belastbaarheidsonderzoek en beargumentatie arbeids(on)geschiktheid
  • CIR revalidatie ergoeding vanuit basiszorgverzekering (wel eigen risico van werknemer)
  • IKA-Ned aanvullende werkgerelateerde diagnostiek en begeleiding, verwijzing via u als werkgever of de bedrijfsarts
  • Polikliniek Mens en Arbeid aanvullende werkgerelateerde zorg (2e lijn), via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
  • Bij complexe problemen van werknemer,  zoals psychosociale klachten, kan zorgprofessional doorverwijzen naar revalidatie waarbij ook arbeid deel uitmaakt van de behandeling.
Ga na of de collectieve zorgverzekeraar (deels) de kosten vergoed.
Bij advies en begeleiding – informatie voor werknemers vindt u nog meer adressen voor ondersteuning.