ondersteuning

Aan het werk blijven
 • Chronisch werkt! voor 1 op 1 advies en begeleiding door participatiecoaches
 • Ervaringsdeskundige coaches professionals (met een aandoening) die 1 op 1 advies bieden, ook over werk
 • Stap.nu begeleiding en advies bij werkhervatting
 • USG Restart begeleiding bij aan het werk gaan of blijven met een chronische aandoening
Arbeidsrevalidatie en werkgerichte zorg
 • Aanbieders met Blik op Werk keurmerk¬†
 • Buro voor Fysieke arbeid arbeidsgericht herstelbegeleiding
 • Ergatis onder meer belastbaarheidsonderzoek en beargumentatie arbeids(on)geschiktheid
 • CIR revalidatie ergoeding vanuit basiszorgverzekering (wel eigen risico van werknemer)
 • IKA-Ned aanvullende werkgerelateerde diagnostiek en begeleiding, verwijzing via u als werkgever of de bedrijfsarts
 • Polikliniek Mens en Arbeid aanvullende werkgerelateerde zorg (2e lijn), via verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist
 • Bij complexe problemen van werknemer,¬† zoals psychosociale klachten, kan zorgprofessional doorverwijzen naar revalidatie waarbij ook arbeid deel uitmaakt van de behandeling.
Ga na of de collectieve zorgverzekeraar (deels) de kosten vergoed.
Bij advies en begeleiding – informatie voor werknemers vindt u nog meer adressen voor ondersteuning.