ziekmelding en UWV

Ziekmelding, re-integratie, rechten en plichten, privacy UWV, uitkering, verzekeringsarts Juridische ondersteuning
  • Belangbehartiger online juridische steun
  • Juridisch Loket online antwoorden op juridische vragen (info gratis, advies tegen betaling
  • Vakbonden, van de FNV is bekend dat ze goede arbeidsjuristen in huis hebben, die ook op dit vlak thuis zijn
  • Met een rechtsbijstandverzekering met module werk en inkomen kunt u  bij de verzekeraar terecht