behandeldoel

Er zijn de nodige ontwikkelingen die aandacht voor arbeidsparticipatie in de zorg ondersteunen.
Arbeid en medisch specialistische zorg Platforms Programma’s en pilots
 • Beroepslongziekten Long Alliantie Nederland
  • Signaleren van beroepslongziekten in de zorg – met steun van SZW zie ook arboportaal
  • Resultaten uit pilots in de zorg – rapport
  • E-learning, overzicht van expertisecentra en tools
 • COVID-19 en werk: werkbehoud bij langdurige coronaklachten
  • Tools, animaties, video’s en online informatie voor werknemers, zzp’ers, werkgevers, arbo- en zorgprofessionals
  • Programma samen met C-support met steun van SZW en VWS
 • COVWORKS
  • Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek  naar factoren die werkhervatting belemmeren en bevorderen
  • Ook met aandacht voor rol van zorgverleners zie artikel
  • En verschil in patiëntengroepen (met/zonder ziekenhuisopname, IC)
 • Fit for Work, werkbehoud bij chronische aandoeningen.
  • Met tools voor zorgprofessionals, werkgevers en werknemers en agendasetting voor belang van aandacht voor werkbehoud in (overheids)beleid
  • Centrum Werk Gezondheid coördineert Fit for Work
 • Target@Work – werk als behandeldoel.
  • Project in de reumatologie en oncologie met tools voor zorgprofessionals zoals screeningstool, teamsessies en interventiewijzer
  • Centrum Werk Gezondheid coördineert Target@Work
Webinars
 • IBD en werk. Podcast/webinar van Crohn & Colitis Nederland, 2022 met bijdragen van klinisch arbeidsgeneeskundige
 • Aandacht voor werk in de spreekkamer.Werkbehoud bij chronische aandoeningen. Fit for Work webinar, 2021
 • BNR uitzending met revalidatiearts Vincent de Groot en Paul Baart Centrum Werk Gezondheid/ Fit for Work over werken met MS
Er zijn vast nog meer programma’s, pilots en platforms. Meer en meer is er aandacht voor werk als behandeldoel. Als u nog initiatieven kent die lopen, we horen ze graag via info@centrumwerkgezondheid.nl