behandeldoel

Er zijn de nodige ontwikkelingen die aandacht voor arbeidsparticipatie in de zorg ondersteunen.
Arbo-curatieve zorg/proeftuinen Zorg en arbeidsparticipatie
 • Arbeidsdeskundigen/bedrijfsartsen in de zorg;
 • De puzzel die participatie heet
  • Essay ontwikkeld voor congres ‘De zorg van morgen: een waardevolle Zorg‘  van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 10 oktober 2016
 • KNMG standpunt ‘Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?’
 • KNMG toekomstvisie arbocuratieve zorg in ontwikkeling. Samengevat:
  • introductie arbeidsarts in eerstelijnsgezondheidszorg en in tweedelijn
  • arbeidsarts toegankelijk voor alle werkenden (ook jeugdigen, stagiaires, ZZP’ers, werklozen, vangnetters)
  • voorstel financiering van arbeidsarts via zorgverzekeringswet
 • Langer doorwerken: vroeg aandacht voor gezondheid. Advies van RVZ, 2015 (nu RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Met ouder wordende beroepsbevolking meer chronische aandoening.
  • Aan het werk blijven is mogelijk onder meer als duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda staat van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners en aandacht krijgt in richtlijnen en zorgplannen.
 • Naar nieuwe zorg en zorgberoepen – advies Zorginstituut Nederland
Financiering van ‘arbeid als behandeldoel in de zorg’
 • Arbeidsbaten en uitgespaarde zorgkosten door innovatieve geneesmiddelen. Zes casestudies. Marc Pomp, 2015
 • Brief en duiding aan VWS van Zorginstituut Nederland (ZiN) 29 augustus 2016:
  • In hoeverre is er bij de activiteiten die zorgprofessionals bieden om arbeid of participatie van de cliënt te bevorderen sprake van verzekerde zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw)?
  • Er is specifiek gekeken naar IPS (Individueel Plaatsing en Steun) bij psychische problemen
  • Samengevat is de uitkomst voor IPS: het toeleiden naar werk zoals dat bij IPS gebeurt behoort niet tot de Zvw behoort, maar dat de samenwerking met zorgprofessionals wel een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van interventies als IPS, door motiverende gesprekken te voeren, de behandeling aan te passen aan de werk(zoek)ende situatie van de cliënt en door af te stemmen met de IPS-trajectbegeleiders.
  • In de aanloop naar/beginfase van IPS zijn het geneeskundig doel (functioneel herstel) en de motivering van de cliënt voor IPS wel dusdanig verweven, dat ZiN dit tot geneeskundige zorg rekent wanneer dit door een zorgprofessional geleverd wordt als onderdeel van het behandelplan.
  • Daarmee valt de aanloopfase van het IPS-traject voortaan in de Zvw. Deze uitleg geldt vanaf 30 augustus 2016.
  • Meer informatie over werkwijze en financiering IPS: www.werkenmetips.nl
 • Expertisecentrum LATER (LAnge TERmijn effecten na behandeling voor kanker) van Radboudumc :
Programma’s