onderwijs

Onderwijs dat voorbereidt op werk, voor jongeren met beperking
 • Accessible Academia
  • Platform om ervaringen uit te wisselen
  • Behartigt de belangen van studenten en staf met een beperking die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn
 • Hoger Onderwijs Toegankelijk
  • Informatie en overzicht van voorzieningen, aanpassingen en regelingen in hoger onderwijs
 • Learn2work
  • Leerwerkproject¬† voor jongeren van 18-24 jaar in Almere
 • MBO toegankelijk
  • Informatie en overzicht van voorzieningen, aanpassingen en regelingen in het MBO
 • REA college
  • Beroepsopleiding op maat (MBO) en begeleiding bij het vinden van een baan
 • TOP Academie
  • Vakschool waarin scholen en bedrijven samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs
  • Samenwerking met VSO (Voorbereidend Speciaal Onderwijs)