participatiewet

Participatiewet en sociaal ondernemen – het aannemen en in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking Ondersteuning in dienst nemen Op zoek naar kandidaten met een arbeidsbeperking of chronische aandoening Op zoek naar kandidaten vanuit bepaalde doelgroep
  • Emma at work non profit uitzendbureau voor jongeren met beperking of aandoening
  • Opuce voor kandidaten met ervaring met kanker
  • Wajongtalenten.nl het zoeken van werk met een Wajong uitkering