participatiewet

Participatiewet en sociaal ondernemen – het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking Ondersteuning in dienst nemen Op zoek naar kandidaten met een arbeidsbeperking of chronische aandoening Op zoek naar kandidaten vanuit bepaalde doelgroep
  • Emma at work non profit uitzendbureau voor jongeren met beperking of aandoening
  • Opuce voor kandidaten met ervaring met kanker
  • wajongtalenten.nl het zoeken van werk met een Wajong uitkering