arbeid en zorg

Er zijn de nodige ontwikkelingen geweest die aandacht voor arbeidsparticipatie in de zorg ondersteund hebben. We delen enkele belangrijke inzichten en initiatieven die hebben plaatsgevonden.
Arbeid en medisch specialistische zorg Arbo-curatieve zorg/proeftuinen Zorg en arbeidsparticipatie
 • AKAG-ZON: Academisch Kenniscentrum Arbeid & Gezondheid Zuid-Oost Nederland
  • Samenwerking van UWV, Maastricht University, Maastricht UMC+ en Zuyderland ziekenhuis
  • Promotieonderzoeken en kleinere onderzoeksprojecten
  • Onder meer rond werk in de spreekkamer
 • Arbeidsdeskundigen/bedrijfsartsen in de zorg;
 • De puzzel die participatie heet:
  • Essay ontwikkeld voor congres ‘De zorg van morgen: een waardevolle Zorg‘  van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 10 oktober 2016
 • KNMG standpunt ‘Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?’
 • KNMG toekomstvisie arbocuratieve zorg in ontwikkeling. Samengevat:
  • introductie arbeidsarts in eerstelijnsgezondheidszorg en in tweedelijn
  • arbeidsarts toegankelijk voor alle werkenden (ook jeugdigen, stagiaires, ZZP’ers, werklozen, vangnetters)
  • voorstel financiering van arbeidsarts via zorgverzekeringswet
 • Doorwerken en gezondheid. Advies van RVZ, 2015 (nu RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Met ouder wordende beroepsbevolking krijgen we meer mensen met (meer) chronische aandoeningen
  • Aan het werk blijven is mogelijk onder meer als duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda staat van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners en aandacht krijgt in richtlijnen en zorgplannen.
 • Naar nieuwe zorg en zorgberoepen – advies Zorginstituut Nederland
Voor meer recente ontwikklelingen zie ook arbeid als behandeldoel en richtlijnen voor zorgverleners gericht op arbeidsparticipatie van patiënten. Bekijk ook financiering van arbeidsgerelateerde zorg.