info per aandoening

Tips en tools voor werkgevers rond  specifieke aandoeningen en werk
  • Arbeidsparticipatietool met info voor werknemer en werkgever voor diverse aandoeningen
  • Brochures Disworks met informatie voor werkgevers voor diverse aandoeningen
Ga ook na bij het UWV of via de medewerker en de gemeente waar de medewerker woont of er vergoedingen mogelijk zijn. Zo krijgen bijvoorbeeld mensen die doof zijn bijvoorbeeld maximaal voor 15% van de werktijd een tolk gebarentaal vergoed (bron). Per aandoening: