publicaties, adviezen

Adviezen, publicaties en verdragen
 • Good Workathon – hoe maken we van mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen onze best werkenden. 7 februari 2018
  • Er is ook een uitgebreid verslag beschikbaar met toelichting van opzet en uitkomsten.
  • De sessie vond plaats tijdens het Alles is Gezondheid congres van 7 februari 2018
  • Met een Good Workathon Pledge van AWVN, Commissie Werk Gezondheid, De Normaalste Zaak, ONVZ en SBI Formaat om aan de slag te gaan met de uitkomsten.
 • SER advies Werk van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte, 2016.
 • Meedoen is een mensenrecht. VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • Onbeperkt meedoen. Programma VN-verdrag van Nederlandse overheid voor mensen met een beperking
 • De puzzel die participatie heet. Essay van Erasmus University, van de Bovenkamp, H.M, & de Bont, A.A. (2016)
 • Doorwerken en gezondheid. Advies RVZ 2015
  • Met ouder wordende beroepsbevolking meer chronische aandoening.
  • Aan het werk blijven is mogelijk onder meer als duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda staat van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners en aandacht krijgt in richtlijnen en zorgplannen.
 • Gezondheid en langer doorwerken. Gezondheidsraad, 2018
 • Zorginstituut Nederland Rapport ‘Bevorderen van arbeidsparticipatie van cliënten met een psychische stoornis’.
  • Is het de taak van zorgprofessionals om hun cliënten te begeleiden naar sport, een woning, werk of hun cliënten te ondersteunen bij het sluiten van vriendschappen?
  • Samengevat: gezien het geneeskundige doel (functioneel herstel) en de motivering van de cliënt valt, bekeken vanuit IPS (individuele plaatsing en steun), dit onder geneeskundige zorg wanneer de zorgprofessional dit levert als als onderdeel van het behandelplan.
  • zie verder hieronder bij financiering ‘arbeid als behandeldoel in de zorg’.
Interventies – onderbouwing Overzichtspublicaties Preventie van aandoeningen en gezondheidsbevordering via het werk