publicaties, adviezen

Adviezen, publicaties en verdragen
 • Good Workathon – hoe maken we van mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen onze best werkenden. 7 februari 2018
  • Er is ook een uitgebreid verslag beschikbaar met toelichting van opzet en uitkomsten.
  • De sessie vond plaats tijdens het Alles is Gezondheid congres van 7 februari 2018
  • Met een Good Workathon Pledge van AWVN, Commissie Werk Gezondheid, De Normaalste Zaak, ONVZ en SBI Formaat om aan de slag te gaan met de uitkomsten.
 • SER advies Werk van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte, 2016. Zie ook het uitgebreid ontwerpadvies.
 • Meedoen is een mensenrecht. VN-verdrag voor mensen met een beperking
 • Onbeperkt meedoen. Programma VN-verdrag van Nederlandse overheid voor mensen met een beperking
 • Essays in aanloop naar RVS congres De zorg van morgen: een waardevolle Zorg (10 oktober 2016, met onder meer essay De puzzel die participatie heet.
 • Langer doorwerken: vroeg aandacht voor gezondheid. Advies van RVZ, 2015 (nu RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)
  • Met ouder wordende beroepsbevolking meer chronische aandoening.
  • Aan het werk blijven is mogelijk onder meer als duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda staat van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunende zorgverleners en aandacht krijgt in richtlijnen en zorgplannen.
 • Zorginstituut Nederland Rapport ‘Bevorderen van arbeidsparticipatie van cliënten met een psychische stoornis’.
  • Is het de taak van zorgprofessionals om hun cliënten te begeleiden naar sport, een woning, werk of hun cliënten te ondersteunen bij het sluiten van vriendschappen?
  • Samengevat: gezien het geneeskundige doel (functioneel herstel) en de motivering van de cliënt valt, bekeken vanuit IPS (individuele plaatsing en steun), dit onder geneeskundige zorg wanneer de zorgprofessional dit levert als als onderdeel van het behandelplan.
  • zie verder hieronder bij financiering ‘arbeid als behandeldoel in de zorg’.
Interventies – onderbouwing Overzichtspublicaties Preventie van aandoeningen en gezondheidsbevordering via het werk